služby

bezpečnost zajištěna Zabezpečovací služby

Alarm systémy - EZS

Elektronické zabezpečovací systémy navrhuje ALLarm.cz - Ivan Hruška vždy podle konkrétních požadavků a potřeb zákazníka s důrazem na zabezpečovaný objekt. Z hlediska propojení se základně rozdělují na drátové či bezdrátové nebo hybridní (některé komponenty jsou drátové a některé bezdrátové v rámci jednoho systému). EZS se skládá z těchto základních částí a jejich kombinací...
>> Zobrazit více o nabízených alarmových systémech

Kamerové systémy - CCTV

Kamerové systémy nabízejí celou řadu možností, které jiné bezpečnostní systémy neumožňují. Uzavřené televizní okruhy jsou začleňovány do integrovaných systémů komplexní ochrany informací a majetku. Kamerové systémy slouží jako důležitá pasivní ochrana objektů...
>> Zobrazit více o nabízených kamerových systémech

Požární systémy

Rizik pro vznik požáru je mnoho a ani maximální opatrnost plnou ochranu před požárem neřeší. Vady spotřebiče, elektroinstalace či jiné skryté vady a poruchy nebo přírodní živly jsou prakticky neovlivnitelné. Nejnebezpečnější jsou případy, kdy k požáru dojde v noci, když všichni spí. V takovou chvíli navíc lidský čich není schopen kouř zaznamenat...
>> Zobrazit více o nabízených požárních systémech

Alarm pro seniory a děti

Bezdrátové přenosné aktivační tlačítko umožňuje na dálku aktivovat tísňový poplach, případně ovládat spotřebiče.Je určeno zejména pro přivolání pomoci - jako osobní tísňové tlačítko. Lze použít i jako alarm pro seniory a děti...
>> Zobrazit více o nabízených alarmech pro seniory a děti

Alarm na stavbu

Zařízení můžeme nainstalovat do prostor rozestavěného domu. Bezdrátově lze střežit až 50 míst pomocí detektorů pohybu, detektorů otevření dveří, požárních detektorů. Připojit do systému lze i čidlo, které předá zprávu o poplachu a zároveň pachatele vyfotí a okamžitě odešle foto na nastavená tel.čísla...
>> Zobrazit více o nabízených alarmech na stavbu

Zabezpečení pozemku

Umožňuje včasné varování o neoprávněném pohybu člověka a je výborným rozšířením vnitřního zabezpečení. Bezdrátové detektory lze umístit do vzdálenosti až 300m od domu...
>> Zobrazit více o nabízených možnostech zabezpečení pozemku

Automatizace

Zapojením jednotky lze řešit ovládání garážových vrat, brány apod. Servopohon je obvykle vybaven řídící jednotkou, která má impulsní ovládací vstup (zavři - stop - otevři - stop atd.). Otvírání je možné dálkovými ovladači a plošným tlačítkem. Elegantní je použití jednotku, která se nainstaluje do vozidla a vrata lze otevřít např. bliknutím světelnou houkačkou...
>> Zobrazit více o nabízených možnostech automatizace

Servis

Funkčnost zabezpečovacího systému je třeba pravidelně kontrolovat, aby byla zajištěna jeho stoprocentní spolehlivost. Optimální interval mezi jednotlivými zkouškami je 1 rok. Cílem těchto zkoušek je kontrola stavu záložních akumulátorů, napájecího zdroje, vyčištění optické části infradetektorů a kouřových požárních detektorů, kontrola funkčnosti sirén, telefonních a GSM komunikátorů...
>> Zobrazit více o nabízeném servisu