reference

bezpečnost zajištěna Reference produktů

Ústředna systému

Je jakýmsi „mozkem“ celého systému, který koordinuje činnost jednotlivých instalovaných prvků. Na základě signálů z detektorů vyhodnocuje situaci. Reaguje nejen na poplachové signály, ale sleduje také, zdali instalované prvky systému správně fungují. Ústředna se montuje na skrytém místě a nevyžaduje žádnou obsluhu. Pro případ výpadku elektrické sítě obsahuje zálohovací akumulátor. Funkce ústředny lze určit jejím nastavením, ale také použitím modulů, které lze do ústředny instalovat (například pro spojení systému se sítí GSM).


Modul vstupů

Montuje se do ústředny systému a umožňuje připojit větší počet prvků kabelem. Instalace kabelem připojených prvků je sice pracnější, ale jejich výhodou je, že během provozu nepotřebují vyměňovat baterie.


Radiový modul

Montuje se do ústředny systému a umožňuje jí komunikovat s bezdrátovými prvky. Díky bezdrátové komunikaci není potřeba propojovat všechny prvky systému kabelem a tak je instalace šetrná k interiéru. Bezdrátové prvky jsou napájeny z baterií. Jejich kontrolu a případnou výměnu zajišťuje servisní technik při pravidelných ročních servisních prohlídkách.


Modul GSM komunikátoru

Montuje se do ústředny a propojuje systém do GSM sítě. Umí hlásit události na mobilní telefon. Umožňuje dálkové ovládání systému z telefonu. Pokud je aktivováno střežení pultem, předává průběžně informace na pult centrální ochrany. Má integrovaný modul, což umožňuje předávat z objektu poplachové fotografie, obsahuje-li systém detektor s kamerou. Komunikátor připojuje váš systém do internetu, takže jej v případě potřeby můžete ovládat vzdáleně z počítače. Systém si umí díky komunikátoru vyžádat zásah servisního technika, pokud nastane taková potřeba. Komunikátor pro svou funkci vyžaduje SIM kartu. Lze buď využít dodávanou SIM s možností střežení pultem centrální ochrany včetně veškeré komunikace na půl roku zdarma nebo použít kartu dodanou montážním technikem. V děleném systému komunikátor podporuje selektivní hlášení událostí dle sekce. Nespornou výhodou je také schopnost automatické synchronizace času z GSM sítě.


Modul LAN sítě a telefonní linky

Montuje se do ústředny a propojuje systém do internetu a do telefonní sítě. Umí hlásit události na mobilní telefon a umožňuje také dálkové ovládání systému z telefonu. Předává průběžně informace na pult centrální ochrany, pokud je aktivováno střežení pultem. Dokáže též předávat z objektu poplachové fotografie, je-li instalován detektor s kamerou. Komunikátor též díky propojení systému do internetu umožňuje jeho ovládání z počítače. Pomocí komunikátoru si může systém vyžádat zásah servisního technika, pokud nastane taková potřeba. Modul pro svou funkci potřebuje spolehlivé připojení do internetu.


Modul telefonní linky

Montuje se do ústředny a propojuje systém do telefonní sítě. Umí hlásit poplachy na mobilní telefon a umožňuje také dálkové ovládání systému z telefonu. Předává průběžně informace na pult centrální ochrany, pokud je aktivováno střežení pultem.


Bezdrátová / Drátová klávesnice

Slouží k ovládání systému. Srozumitelně vás informuje pomocí českých textů, které při montáži nastaví technik tak, aby přesně odpovídaly vaší instalaci. Systém lze z klávesnice ovládat pomocí osobního číselného kódu, nebo bezdotykovým čipem, který lze nosit jako přívěsek klíčů. Umožňuje nastavit barvu displeje pro normální a poplachový stav systému.


Klávesnice

Obvykle se používá k ovládání elektrického dveřního zámku (případně k ovládání garážových vrat). V případě potřeby lze klávesnici nastavit pro zapínání a vypínání střežení. Klávesnice se ovládá pomocí číselného kódu nebo bezdotykovým čipem, který lze nosit jako přívěsek klíčů.


Čtečka čipů

Používá se k ovládání elektrického dveřního zámku (případně k ovládání garážových vrat) - pomocí bezdotykového čipu, který lze nosit jako přívěsek klíčů. Čtečku lze také nastavit pro zapínání a vypínání střežení.


Bezdrátový detektor otevření

Reaguje na otevření dveří nebo okna. Umožňuje též připojení doplňkových senzorů do systému. Pro vlastní ochranu obsahuje sabotážní senzor a pokud se jej někdo pokusí poškodit, vyvolá poplach.


Bezdrátový detektor pohybu osob

Hlásí systému pohyb osob ve střeženém prostoru. Obsahuje také sabotážní senzor a pokud se jej někdo pokusí poškodit, vyvolá poplach.


Bezdrátový kombinovaný detektor PIR + MW

Hlásí systému pohyb osob ve střeženém prostoru. Díky kombinaci PIR a mikrovlnné detekce je vysoce odolný proti falešným poplachům (průvan, netěsnost dveří a oken, tepelné zdroje apod.). Informace o detekovaném pohybu je poslána do ústředny, až když ho zaznamená PIR část a potvrdí část mikrovlnná. Pro vlastní ochranu obsahuje sabotážní senzor a pokud se jej někdo pokusí poškodit, vyvolá poplach.


Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla

Hlásí systému pohyb osob ve střeženém prostoru. Pomocí zabudovaného mikrofonu také střeží, zda nedošlo k rozbití okna. Pro vlastní ochranu obsahuje sabotážní senzor a pokud se jej někdo pokusí poškodit, vyvolá poplach.


Bezdrátový detektor pohybu s kamerou

Je unikátním detektorem, který hlásí pohyb osob ve střeženém prostoru a zároveň pořizuje fotografie toho, co poplach vyvolalo. Fotografie vám systém zašle na mobilní telefon, takže přesně víte co se děje. Zabudovaná digitální kamera obsahuje blesk a tak je detektor schopen pořídit snímky i v noci. Blesk navíc varuje pachatele, že byl prozrazen a napomáhá tím k jeho vypuzení. Pro vlastní ochranu obsahuje sabotážní senzor a pokud se jej někdo pokusí poškodit, hlásí sabotáž.


Bezdrátový venkovní PIR detektor

Hlásí systému pohyb osob venku. Používá unikátní systém detekce pomocí 94 nepřekrývajících se zón. Díky tomu umí rozpoznat velikost objektu, který se před ním pohybuje, a omezit tak poplachy způsobené drobnými zvířaty (psi, kočky, ptáci, hlodavci apod.). Pro vlastní ochranu obsahuje sabotážní senzor a funkci ANTIMASKING = detekce zastínění. Pokud se jej někdo pokusí poškodit nebo vyřadit z provozu, vyvolá poplach.


Venkovní detektor pohybu osob

Hlásí systému pohyb osob venku. Díky tomu, že obsahuje dva senzory je schopen rozeznat velikost pohybujícího se těla. Tím lze omezit poplachy způsobené pohybem drobných zvířat (psy, kočky, ptáci hlodavci apod.). Pro vlastní ochranu obsahuje sabotážní senzor a pokud se jej někdo pokusí poškodit, vyvolá poplach.


Bezdrátová optická závora

Hlásí systému vniknutí osoby do hlídaného prostoru. Svou konstrukcí je určena pro montáž do venkovního prostředí. Skládá se z jednotky vysílače a přijímače. Je aktivována narušením neviditelného paprsku v prostoru mezi vysílací a přijímací jednotkou. Dvoupaprsková optika s možností nastavení rychlosti reakce zajišťuje vysokou odolnost proti falešným poplachům a zároveň spolehlivou detekci narušení prostoru nežádoucí osobou. Pro vlastní ochranu obsahuje vysílač i přijímač sabotážní senzor a pokud se jej někdo pokusí poškodit, vyvolá poplach.


Požární detektor

Hlásí nebezpečí požáru v případě výskytu kouře nebo při podezřelém zvýšení teploty. Má také zabudovanou sirénu pro varování na místě. Pro vlastní ochranu obsahuje sabotážní senzor a pokud se jej někdo pokusí poškodit, vyvolá poplach.


Bezdrátový detektor hořlavých plynů

Hlásí únik hořlavého plynu a tak může předejít velkým škodám. Kromě poplachového signálu také poskytuje výstup pro automatické uzavření přívodu plynu.


Záplavový detektor

Detektor k indikaci zaplavení prostor (sklep, koupelna apod.) vodou.


GSM bezpečnostní kamera

Je bezpečnostní a monitorovací kamera, která komunikuje bezdrátově prostřednictvím GSM sítě. Kamera umí pořídit snímky i videozáznam v barevné kvalitě s možností detekce pohybu v obraze. Pro lepší zjištění narušení hlídaného prostoru kamera obsahuje zabudované detektory (PIR detektor pohybu, detektor tříštění skla, detektor náklonu a otřesů). Pořízené videozáznamy a zprávy o poplachu umí posílat prostřednictvím MMS, e-mailu, SMS nebo hlasového volání. Pro zajištění odpovídající reakce na narušení hlídaného prostoru kamera podporuje připojení na pult centrální ochrany.


Klíčenka

Slouží k ovládání systému a lze ji připnout na svazek klíčů. Kromě zapnutí a vypnutí střežení může být použita k vyvolání tichého tísňového poplachu. Klíčenku lze v případě potřeby také nastavit pro ovládání jiných spotřebičů (garážová vrata, osvětlení apod.).


Bezdrátové tísňové tlačítko

Může přivolat pomoc v nouzi. Je vodotěsné a lze nosit na ruce podobně jako hodinky, případně si jej můžete zavěsit na krk.


Bezdrátové nástěnné tlačítko

Vypadá jako běžný nástěnný vypínač a může být nastaveno pro různé funkce. Umí sloužit jako tísňové tlačítko, nebo může být použito k ovládání různých spotřebičů (světlo, ventilace, zvonek, otevírání garáže z domu apod.).


Modul dálkového ovládání

Montuje se do auta a zablikáním světel nebo zahoukáním (podle zapojení) umožňuje dálkově ovládat určité funkce (například otevřít garážová vrata, rozsvítit světlo apod.).


Bezdrátové zvonkové tlačítko

Je určené pro ovládání funkce bezdrátového zvonku, která je obsažena v interiérové siréně. Může však být nastaveno jako tísňové tlačítko, nebo může ovládat zvolený spotřebič (světlo apod.).


Interiérová siréna

Má za úkol vypudit svým zvukem pachatele z objektu. Siréna má vestavěn výrazný blikač pro optickou indikaci poplachu.


Bezdrátová interiérová siréna

Má za úkol vypudit svým zvukem pachatele z objektu. Kromě toho může fungovat i jako bezdrátový zvonek. Pokud dojde k vyřazení sirény během poplachu, systém to okamžitě hlásí jako sabotáž sirény (díky tomu siréna slouží i jako akustická návnada, která umí potvrdit přítomnost pachatele).


Bezdrátová / Drátová venkovní siréna

Už svým umístěním na domě jednoznačně varuje, že je váš objekt střežen. Při poplachu houká a bliká. Pro vlastní ochranu obsahuje siréna sabotážní senzory a pokud se ji někdo pokusí poškodit, vyvolá poplach. Díky tomu už vnější siréna v mnoha případech posloužila jako předsunutý detektor vloupání (pachatel se ji pokusil před činem poškodit a tím vyvolal poplach ještě dříve než se do objektu dostal).


Inteligentní bezdrátová zásuvka

Obsahuje jedno nezávislé, bezdrátově ovládané, výkonové relé. Lze ji ovládat detektory, ovladači, termostaty, případně programovatelnými výstupy. Zásuvka umí bezdrátově vyslat informaci o změně svého stavu, kterou lze použít pro další prvky a zásuvky. Díky bohatým možnostem nastavení a spolupráci se zabezpečovacím systémem najde inteligentní zásuvka uplatnění nejen v domácí automatizaci.


Bezdrátový programovatelný termostat

Poskytuje systému informace o překročení nastavené maximální a minimální teploty. Tak lze včas informovat o nebezpečí zamrznutí v zimě nebo přehřátí v létě. Kromě toho lze termostat použít k řízení topení. Termostat umožňuje nastavení týdenního programu požadovaných teplot vytápění.


Hlasitý interkom

Je určený k hlasité komunikaci nebo odposlechu prostoru. Zároveň je možné po stisku tlačitka provést hovor na jedno nastavené telefonní číslo (lze použít například pro nouzové volání).