služby

bezpečnost zajištěna Servis

Allarm-cz - kamerový systém Allarm-cz - kamerový systém Allarm-cz - kamerový systém Allarm-cz - kamerový systém Allarm-cz - kamerový systém Allarm-cz - kamerový systém Allarm-cz - kamerový systémProvádíme montáž, servis, pravidelné revize a funkční zkoušky zabezpečovacích, požárních a kamerových systémů


Funkčnost zabezpečovacího systému je třeba pravidelně kontrolovat, aby byla zajištěna jeho stoprocentní spolehlivost. Optimální interval mezi jednotlivými zkouškami je 1 rok. Cílem těchto zkoušek je kontrola stavu záložních akumulátorů, napájecího zdroje, vyčištění optické části infradetektorů a kouřových požárních detektorů, kontrola funkčnosti sirén, telefonních a GSM komunikátorů.

Pro servisní práce zabezpečovacích a kamerových systémů používáme kvalitní měřící přístroje a testery.

Prověřuje se i odezva jednotlivých detektorů na ústředně. Díky pravidelným zkouškám Vašeho systému se vyvarujete planým poplachům.

Zajištění bezporuchového provozu dodaného zabezpečovacího systému je základní podmínkou spokojeného zákazníka.

Prvním krokem k naplnění této podmínky je vysoká technická kvalita a spolehlivost dodávaných zařízení společností ALLarm- Ivan Hruška. Neméně důležité jsou však i ostatní poskytované služby. Především pohotový servisní zásah pro odstranění případné poruchy, ale také rychlé řešení požadavků zákazníka.

Toto vše by samozřejmě nebylo možné bez odpovídajícího tehnického zázemí, dostatku náhradních dílů a kvalifikovaného servisního zásahu, kterým společnost ALLarm- Ivan Hruška disponuje.

Pro své zákazníky jsme zavedli systém “paušálního smluvního servisu”, který jim zajišťuje bezstarostnost při provozu zabezpečovacího systému. Smyslem péče je zajistit zákazníkovi za minimální paušální poplatek především následující služby:

  • dálková správa systému
  • odstranění případné poruchy ve sjednané časové lhůtě
  • zapůjčení náhradního zařízení po dobu opravy
  • provádění oprav výměnným způsobem
  • poradenskou činnost
  • službu se servisní pohotovostí