služby

bezpečnost zajištěna Automatizace



1. Ovládání garážových vrat, brány, závory

Zapojením jednotky lze řešit ovládání garážových vrat, brány apod. Servopohon je obvykle vybaven řídící jednotkou, která má impulsní ovládací vstup (zavři - stop - otevři - stop atd.). Otvírání je možné dálkovými ovladači a plošným tlačítkem. Elegantní je použití jednotky, která se nainstaluje do vozidla a vrata lze otevřít např. bliknutím světelnou houkačkou.



2. Regulace teplotym regulace vytápění a možnost dálkového sepnutí přes ústřednu

Regulace je řešena pomocí bezdrátového termostatu a univerzálního přijímače. Přijímač je připojen ke kotli, termostat je umístěn do vybrané místnosti a teplotu v objektu je možné regulovat. Vzhledem k tomu, že je termostat bezdrátový, lze jednoduše měnit referenční místnost.

Pokud je k dispozici ústředna, lze topení vypnout bez nutnosti snižovat teplotu na termostatu, z klávesnice EZS. Zabezpečovací ústředna je v tomto případě naučena do přijímače a programovatelný výstup má nastavený parametr - (zapni-vypni). Pak bude programovatelný výstup ústředny fungovat pro ovládání topení. Důležitou vlastností je, že i v případě, je-li topení ústřednou vypnuto, dojde při poklesu teploty pod 6 °C (protizámrzová teplota) k jeho sepnutí. S vhodným komunikátorem v ústředně, je pak možné mobilním telefonem nebo z internetu ovládat vytápění i na dálku. Využít lze GSM komunikátor v ústředně EZS nebo kombinovaný LAN / TEL komunikátor.

Pro snížení nákladů na vytápění je možné do přijímače naučit magnety umístěné na oknech. Pokud je okno zavřené topí se na teplotu nastavenou na termostatu. Pokud je otevřené, zablokuje se vytápění do doby, než je okno opět zavřeno.

Termostat může být naučen do ústředny jako detektor. Při poklesu teploty pod 3 °C vyšle termostat informaci a ústředna vyhlásí panik poplach (nebezpečí mrazu - porucha topení). Naopak při překročení teploty 60 °C termostat funguje jako požární detektor a vyhlásí požární poplach.



3. Bezdrátové ovládání osvětlení pohybovými detektory

Zapojením lze řešit ovládání osvětlení nebo jiného spotřebiče - pomocí pohybových čidel , dálkovým ovládáním nebo z pevného místa celoplošným tlačítkovým ovladačem. Oba dva ovladače jsou napájeny z baterie, takže nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Regulace vytápění a dálkové sepnutí pomocí GSM brány

Regulace je řešena pomocí bezdrátového termostatu, dálkové ovládání pomocí univerzálního GSM komunikátoru. Výstupy jsou připojeny na vstup kotle. Funkce je následující. Na termostatu je nastavená protizámrzová teplota. Přes GSM komumikátor lze zapnout topení pomocí SMS, prozvoněním nebo z internetu. Po příjezdu do objektu (např. na chalupu) se pomocí SMS nebo prozvoněním rozepne relé na gsm bráně a nastaví se požadovaná teplota na termostatu. Ideální je však podmínit sepnutí GSM brány časovým intervalem. K sepnutí topení dojde jen na nastavený časový interval a k ovládání pomocí termostatu se přejde po uplynutí tohoto intervalu. Popřípadě se nestane, že topení bude zapnuto neustále.